U bent hier

Ellenbroek, Jan - Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk

Waardering **

Spiritualiteit in de huisartspraktijk is van de hand van gepensioneerd huisarts Jan Ellenbroek. Na vele jaren praktijkervaring heeft hij zijn inzichten op schrift gezet. De nieuwe spiritualiteit, waar Ellenbroek over schrijft, gaat uit van een diepere laag onderliggend aan iemands klachten; waar gevoel de taal van de ziel is. Integratie van deze spiritualiteit in de praktijk moet leiden tot een nieuwe manier van begrijpen en helen.

 

Ellenbroek begint met een hoofdstuk over de evolutie van de mens in al zijn fasen, waarbij hij aandacht heeft voor de mens an sich als voor de evolutie die zichtbaar is in de geneeskundige wereld.  

In het tweede hoofdstuk neemt hij ons mee in de ontwikkeling van een persoon, een onderverdeling in zes verschillende groepen, ieder met hun eigen vragen en klachten. Hij heeft aandacht voor hun kern en voorkomen, wijst de lezer op de wijze waarop deze persoon zich zal presenteren en geeft adviezen welke stijl van begeleiding gepast is. In Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk komen, naast lichamelijke ziekten, ook de verschillende psychiatrische ziektebeelden aan bod zoals ADHD, depressies en de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.
Hoofdstuk vier is sterk geënt op de samenhang tussen de nieuwe spiritualiteit en religie, waarna Ellenbroek afsluit met zijn visie op levensgebieden buiten de geneeskunde.

Wat me opviel in Spiritualiteit in de huisartspraktijk is dat dit volgens Ellenbroek direct gelinkt is aan het de aanwezigheid van het geloof, iets dat overal in zijn boek doorklinkt. Inhoudelijk is zijn verhaal sterk geënt op de boeken van Walsh, waarin het geloof het hoofdthema is. Het boek zit logisch in elkaar en is redelijk te volgen, mits je openstaat voor Ellenbroek’s ideeën en iets hebt met zowel spiritualiteit als geloof.
Een minpunt aan Spiritualiteit in de huisartsenpraktijk is dat het vanwege veel hoofdletters midden in zinnen, verschillende kleuren tekst en soms zelf spelfouten niet prettig en comfortabel leest. De verschillende kleuren, die door elkaar gebruikt worden, in het eerste hoofdstuk dwingen je om steeds even terug te kijken waar welke kleur ook alweer voor stond. Daarnaast zijn de kleuren niet altijd goed te onderscheiden.
Naar mijn mening zijn sommige van zijn ideeën betreffende ziektebeelden die allemaal niet zouden ontstaan als men maar volledig ontwikkeld was wel erg kort door de bocht. Ook al geeft Ellenbroek duidelijk aan dat verder onderzoek noodzakelijk is op vele vlakken, toch lijkt hij er ook wel vanuit te gaan dat veel dingen door de ziel veroorzaakt worden.

Is het voor mij een zinvolle bijdrage in mijn werk als verpleegkundig specialist GGZ? Nee, daarvoor kan ik mij niet voldoende vinden in de visie hierin beschreven. Het geloof dat hierin leidend is, staat voor mij spirituele ontwikkeling dan blijkbaar in de weg.
 

www.schrijfplezier.eu: Columns, Recensies en meer.

Copyright © 2023 Schrijfplezier.eu